Tag: ความผิดอื่น

การกระทำที่ผิดกติกาจนทำให้เกิดการขาดโทษในกีฬาฟุตซอล

การกระทำที่ผิดกติกาและประพฤติผิดจะถูกลงโทษดังนี้ โทษโดยตรง (Direct Free Kick) ถ้าผู้เล่นกระทำผิดกติกาข้อหนึ่งข้อใดใน 6 ข้อ ต่อไปนี้ โดยผู้ตัดสินพิจารณาเห็นว่า ขาดความระมัดระวัง ไม่ไตร่ตรองยั้งคิด หรือใช้กำลังแรงเกินกว่าเหตุ จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้ เตะโทษโดยตรง ได้แก่ Read More “การกระทำที่ผิดกติกาจนทำให้เกิดการขาดโทษในกีฬาฟุตซอล”