Category: เทคนิคกีฬา

การกระทำที่ผิดกติกาจนทำให้เกิดการขาดโทษในกีฬาฟุตซอล

การกระทำที่ผิดกติกาและประพฤติผิดจะถูกลงโทษดังนี้ โทษโดยตรง (Direct Free Kick) ถ้าผู้เล่นกระทำผิดกติกาข้อหนึ่งข้อใดใน 6 ข้อ ต่อไปนี้ โดยผู้ตัดสินพิจารณาเห็นว่า ขาดความระมัดระวัง ไม่ไตร่ตรองยั้งคิด หรือใช้กำลังแรงเกินกว่าเหตุ จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้ เตะโทษโดยตรง ได้แก่

1. เตะ (Kick) หรือพยายามเตะคู่ต่อสู้
2. ขัดขา (Trips) หรือพยายามขัดขาคู่ต่อสู้
3. กระโดด (Jumps) กระโดดเข้าใส่คู่ต่อสู้
4. ชน (Charges) ชนคู่ต่อสู้
5. ทำร้าย (Strikes) ทำรายหรือพยายามทำร้ายคู่ต่อสู้
6. ผลัก (Pushes) ผลักคู่ต่อสู้

ถ้าผู้เล่นกระทำผิดกติกาตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ จะให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรง ได้แก่
1. ดึง (Holds) คู่ต่อสู้
2. ถ่มน้ำลาย (Spits) ใส่คู่ต่อสู้
3. การพุ่งล้ม (Slides) หรือการสไลด์ ในสภาวะที่พยายามจะเล่นลูกบอลในขณะที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกำลังเล่นลูกบอล หรือพยายามจะเล่นลูกบอลโดยคู่ต่อสู้ (Sliding Tackle) ข้อยกเว้น ผู้รักษาประตูสามารถพุ่งตัวหรือสไลด์เพื่อป้องกันประตูในเขตโทษของตนเอง โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นได้
4. การเล่นลูกด้วยมือโดยเจตนา ข้อยกเว้น ผู้รักษาประตูสามารถเล่นลูกบอลด้วยมือภายในเขตโทษของตนเองได้

การเตะโทษโดยตรงจะทำการเตะที่ซึ่งการกระทำผิดกติกาเกิดขึ้น การกระทำผิดกติกาข้างต้นให้นับเป็นการกระทำผิดรวม การเตะโทษ ณ จุดโทษ (Penalty Kick)
ถ้าผู้เล่นกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นภายในเขตโทษของตนเองโดยไม่ต้องคำนึงถึง ตำแหน่งของลูกบอลโดยมีเงื่อนไขว่าลูกบอลต้องอยู่ในการเล่น โทษโดยอ้อม (Indirect Free Kick) ถ้าผู้รักษาประตูกระทำผิดกติกาตามความผิดข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ จะให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยอ้อม

1. ภายหลังจากผู้รักษาประตูได้ ปล่อยลูกบอลจากการครอบครอง และเขาได้รับลูกบอลคืนจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันก่อนที่ลูกบอลจะถูกส่งผ่านเส้นแบ่งแดน หรือได้ถูกเล่น หรือถูกสัมผัสโดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
2. ผู้รักษาประตูสัมผัส หรือ ครอบครองลูกบอลด้วยมือ ภายหลังจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันเจตนาเตะส่งมาให้
3. สัมผัส หรือครอบครองลูกบอลด้วยมือ ภายหลังจากผู้เล่นฝ่ายเดียวกันส่งมาให้โดยตรงจากการเตะเข้าเล่น
4. ผู้รักษาประตูสัมผัส หรือครอบครองลูกบอลด้วยมือ หรือเท้าเกินกว่าระยะเวลา 4 วินาที ยกเว้นลูกบอลอยู่ในแดนของฝ่ายตรงข้ามในสนามแข่งขัน จะให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโทษอ้อม ณ จุดที่กระทำผิดกติกาเกิดขึ้น ถ้าผู้ตัดสินพิจารณาว่าผู้เล่นกระทำผิดกติกาต่อไปนี้
1. เล่นในลักษณะที่เป็นอันตราย
2. เจตนากีดขวางการเล่นของผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม เมื่อไม่ได้อยู่ในระยะที่จะเล่นลูกบอล
3. ป้องกันผู้รักษาประตูไม่ให้ปล่อยลูกบอลจากมือ
4. ความผิดอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุที่ทำให้หยุดการเล่นลงเพื่อคาดโทษ หรือไล่ผู้เล่นออก การลงโทษเรื่องระเบียบวินัย (Disciplinary Sanctions) การกระทำผิดที่ต้องถูกคาดโทษ (ใบเหลือง) (Cautionable Offences) ผู้เล่นจะถูกคาดโทษและแสดงใบเหลือง

ถ้าผู้เล่นลงเล่นโดยมีจำนวนผู้เล่น 5 : 4 คน และทีมที่มีจำนวนผู้เล่นมากกว่าทำประตูได้ ทีมที่มีจำนวนผู้เล่น 4 คน สามารถเพิ่มจำนวนผู้เล่นให้ครบได้
ถ้าทั้งสองทีมมีจำนวนผู้เล่น 4 : 4 คนเท่ากัน และทั้งสองทีมมีการทำประตูได้ ไม่มีการเพิ่มจำนวนผู้เล่น ให้คงจำนวนผู้เล่นเท่าเดิม
ถ้าผู้เล่นลงเล่นโดยมีจำนวนผู้เล่น 5 : 3 หรือ 4 : 3 คน และทีมที่มีจำนวนผู้เล่นมากกว่ามีการทำประตูได้ ทีมที่มีจำนวนผู้เล่นน้อยกว่า จะเพิ่มจำนวนผุ้เล่นได้จำนวน 1 คน
ถ้าทั้งสองทีมมีจำนวนผู้เล่น 3 : 3 คนเท่ากัน และทั้งสองทีมมีการทำประตูได้ ไม่มีการเพิ่มจำนวนผู้เล่น ให้คงจำนวนผู้เล่นเท่ากัน
ถ้าทีมที่มีจำนวนผู้เล่นน้อยกว่าทำประตูได้ การเล่นจะยังคงดำเนินต่อไป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เล่น

กฎกติกากีฬาฟุตซอล สากล

กติกาของฟุตซอล 18 ข้อ

1. สนามแข่งขัน เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวของเส้นข้างต้องยาวกว่าความยาวของเส้นประตู ความยาวต่ำสุด 25 เมตร สูงสุด 42 เมตร กว้างต่ำสุด 15 เมตร สูงสุด 25 เมตร

2. ลูกบอล ต้องเป็นทรงกลม ทำด้วยหนังหรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสม เส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 62 ซ.ม. ไม่เกินกว่า 64 ซ.ม. ขณะเริ่มแข่งขันน้ำหนักไม่น้อยกว่า 400 กรัม และไม่มากกว่า 440 กรัม ความดันลม 0.4-0.6 ระดับบรรยากาศ (400-600 กรัมต่อ ตร.ซ.ม.) ที่ระดับน้ำทะเล

3. จำนวนผู้เล่น ต้องมีผู้เล่น 2 ทีม แต่ละทีมจำนวนไม่เกิน 5 คน คนหนึ่งเป็นผู้รักษาประตู

4. อุปกรณ์ของผู้เล่น ประกอบด้วย เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ต กางเกงขาสั้น ถุงเท้ายาว สนับแข้ง รองเท้า

5. ผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่ในสนาม

6. ผู้ตัดสินที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้านตรงข้ามของสนามแข่งขันกับผู้ตัดสิน

7. ผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่ 3 นั่งอยู่ด้านนอกสนามที่บริเวณเส้นแบ่งแดนด้านเดียวกับเขตเปลี่ยนตัว

8. ระยะเวลาการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ครึ่งเวลา ช่วงละ 20 นาทีเท่ากัน

9. การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่ การเลือกแดนกระทำโดยการเสี่ยงเหรียญหรือโยนเหรียญ ทีมที่ชนะการเสี่ยงมีสิทธิ์เลือกแดน ส่วนอีกทีมจะเป็นฝ่ายเตะเริ่มเล่น ทีมที่ชนะการเสี่ยงจะเตะเริ่มเล่นในครึ่งเวลาหลังของการแข่งขัน

10. ลูกบอลอยู่ในการเล่น-อยู่นอกการเล่น อยู่ในการเล่นนับจากเริ่มกระทั่งแข่งขันสิ้นสุด รวมทั้งเมื่อกระดอนจากเสาหรือคานประตูเข้ามาในสนาม หรือกระดอนจากผู้ตัดสิน หรือผู้ตัดสินที่ 2 เมื่ออยู่ในสนาม ส่วนลูกบอลอยู่นอกการเล่นคือเมื่อได้ผ่านเส้นประตูหรือเส้นข้าง ไม่ว่าบนพื้นหรือในอากาศ หรือกระทบเพดานหลังคา ผู้ตัดสินสั่งหยุดการเล่น

11. การนับประตู จะถือว่าได้ประตูเมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูระหว่างเสาประตูและภายใต้คานประตู

12. การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด ผู้ตัดสินสั่งลงโทษได้ตามบัญญัติ

13. การเตะโทษ เป็นไปตามคำตัดสินของผู้ตัดสินเช่นกัน

14. การทำผิดกติการวม กระทำผิด 5 ครั้งแรกของแต่ละทีมในระหว่างการแข่งขันแต่ละครึ่งเวลา จะถูกจดบันทึกรวบรวมไว้ในรายงานการแข่งขัน

15. การเตะโทษ ณ จุดโทษ จะลงโทษแก่ทีมที่กระทำผิดกติกา

16. การเตะเข้าเล่น จะกระทำเมื่อลูกบอลผ่านเส้นข้างออกไปทั้งลูก ไม่ว่าจะบนพื้นหรือในอากาศ หรือกระทบเพดานหลังคา เตะจากจุดที่ซึ่งลูกบอลตัดผ่านออกเส้นข้าง ให้ฝ่ายตรงข้ามกับผู้เล่นที่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้ายได้เตะเข้าเล่น

17. การเล่นลูกจากประตู กระทำเมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูออกไปไม่ว่าจะเป็นบนพื้นหรือในอากาศ โดยผู้เล่นฝ่ายรุกสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้าย

18. การเตะมุม กระทำเมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูออกไป ทั้งบนพื้นหรือในอากาศ โดยผู้เล่นฝ่ายรับสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้าย

กติกาการเล่นฮอกกี้

กฎกติกากติกาในการเล่นฮอกกี้
ในการแข่งขันต้องมีกติกาและข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างเป็นระบบ กีฬาฮอกกี้เป็นกีฬาที่มีกติกาการเล่นที่คล้ายคลึงกับกีฬาฟุตบอล ฉะนั้นมาดูกันเลยว่ากติกาการเล่นจะเหมือนฟุตบอลหรือแตกต่างอย่างไรบ้าง Read More “กติกาการเล่นฮอกกี้”

Blogroll